นิเทศติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนระบบบริการ (ในพื้นที่เฉพาะ) - ภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก)
วันที่จัด : วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ถึง วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
<< คลิกดูรายละเอียด >>