นิเทศติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนระบบบริการ (ในพื้นที่เฉพาะ) - ภาคอีสานและอื่น ๆ (กรุงเทพฯ)
วันที่จัด : วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ถึง วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
<< คลิกดูรายละเอียด >>