ติดต่อเรา

แผนที่

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

ที่ทำงาน: 0-2590-8220
โทรสาร: 0-2149-5533


ฝากข้อความ โปรดติดต่อทีเรา