รายการแจ้งปัญหา / งานซ่อม


 


แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อ - นามสกุลชื่ออุปกรณ์ปัญหา / งานสาเหตุ / วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
110 ต.ค. 2560
01:30

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มอำนวยการ

1. ตู้เก็บเอกสาร No.4CL810 Mo-Tech ขนาด 80X40X85 cTest(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)แจ้งซ่อม
226 ก.ย. 2560
15:50

เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี  
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช

กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก ขนาด90x180 CMtest(ไม่ได้ตั้ง)แจ้งซ่อม
304 ก.ย. 2560
00:00

วีร์ เมฆวิลัย
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช

กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก ขนาด90x180 CMtest(ไม่ได้ตั้ง)แจ้งซ่อม
403 ก.พ. 2560
12:58


(ไม่ได้ตั้ง)ไฟกระตุกเสียณัฐนินทร์สำเร็จ