รายการแจ้งปัญหา / งานซ่อม


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อ - นามสกุลหมายเลขครุภัณฑ์ / ชื่ออุปกรณ์ปัญหา / งานสาเหตุ / วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
107 มี.ค 2562
10:14

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

(ไม่ได้ตั้ง)ฺB0806-55-7105-014-0002/1 ชุดโต๊ะรรับแขก ชั้น 4 ที่วางแผนหักณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
207 มี.ค 2562
10:12

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

โทรศัพท์สำนักงาน Fuji Tell HT048ไม่สามารถโทรออกได้ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
306 มี.ค 2562
13:45

นารีรัตน์ พิศหนองแวง
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ตู้กดน้ำเย็น ชั้น 4 กดน้ำไม่ออก เลขคุรุภัณฑ์ B0806-56-4110-002-0007/1แก้ไขณัฐนินทร์สำเร็จ
416 ม.ค. 2562
14:41

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

เก้าอี้ แบบ C-4โต๊ะเสียยกเลิกณรงค์ชัย แซ่หยงยกเลิก
503 ธ.ค. 2561
00:00

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

(ไม่ได้ตั้ง)เน็ตใช้งานไม่ได้ณัฐนินทร์ยกเลิก
604 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ขอปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ โดยเอาประตูเลื่อนกระจกด้านใน ศอ.ปศ.สจ. ออกณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
703 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ช่องดูดอากาศชำรุดณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
803 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ติดขอโปรเจคเตอร์ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
922 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ติดมูลี่ในห้องหัวหน้ากลุ่รระบาดณัฐนินทร์สำเร็จ
1022 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ถอด Partition ที่กั้นที่เก็บกล่องเอกสารออกณัฐนินทร์สำเร็จ
1116 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ย้ายและติดตั้งฟิวเจอร์บอร์ด ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1224 เม.ย. 2561
13:39


(ไม่ได้ตั้ง)ชั้นตู้ข้างบานสไลด์งานเรียบร้อยuserสำเร็จ
1321 มี.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ลูกบิดประตูไม่สามารถเปิดได้ซ่อมลูกบิดประตูให้userสำเร็จ
1406 มี.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ม่านบังกระจกชำรุด สายึงม่านติดขัดซ่อมไม่ได้ พลาสติดหมดอายุณัฐนินทร์สำเร็จ
1501 ก.พ. 2561
00:00


เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERWiFi ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ส่งบริษัทซ่อมณัฐนินทร์สำเร็จ
1622 ธ.ค. 2560
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)มีอาการชำรุดคือ โทรไม่ติด ไม่ได้ยินเสียง มีคลื่นแทรกงานเรียบร้อยuserสำเร็จ
1722 ธ.ค. 2560
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)โทรศัพท์โทรออกไม่ได้เรียบร้อยuserสำเร็จ
1802 ต.ค. 2560
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)เสียงโทรศัพท์ไม่ดังงานเรียบร้อยณัฐนินทร์สำเร็จ
1906 ก.ค. 2560
00:00


เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERเครื่องช้า ต้องการเพิ่ม Ramเพิ่ม Ram DDR3 4GB 1650บ.ณัฐนินทร์สำเร็จ
2006 ก.ค. 2560
00:00


เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERเพิ่ม Ramเพิ่ม Ram DDR3 4GB 1650 บ.ณัฐนินทร์สำเร็จ