รายการแจ้งปัญหา / งานซ่อม


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อ - นามสกุลชื่ออุปกรณ์ปัญหา / งานสาเหตุ / วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
104 ต.ค. 2561
00:00

กมลวรรณ จันทรโขติ
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ขอปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ โดยเอาประตูเลื่อนกระจกด้านใน ศอ.ปศ.สจ. ออกณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
203 ต.ค. 2561
00:00

กฤตเมธ ตุ้มฉาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)ช่องดูดอากาศชำรุดณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
303 ต.ค. 2561
00:00

กฤตเมธ ตุ้มฉาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)ติดขอโปรเจคเตอร์ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
425 มิ.ย. 2561
10:20

ณรงค์ชัย แซ่หยง
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)แสงสว่างไม่เพียงพอ ศูนย์ฝึกอบรมณรงค์ชัย แซ่หยงรอตรวจสอบ
525 มิ.ย. 2561
00:00

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)แสงสว่างไม่เพียงพอ ต้องการเพิ่มหลอดไฟ 2 จด ไฟกระตุกใช้งานไม่ได้ 1 จดณรงค์ชัย แซ่หยงรอตรวจสอบ
625 มิ.ย. 2561
00:00

ชิดชนก โอภาสวัฒนา
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)แสงสว่างไม่เพียงพอ ต้องใช้สายตาเพ่งมาก เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ตู้เอกสารชำรุดณรงค์ชัย แซ่หยงรอตรวจสอบ
720 มิ.ย. 2561
00:00

อภิชา ฤธาทิพย์
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)เชือกกระตุกไฟ ปิด-เปิด ใช้ไม่ได้ณรงค์ชัย แซ่หยงรอตรวจสอบ
819 มิ.ย. 2561
00:00

ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)ไมมีำฟบนเพดาน ตรงบริเวณโต๊ะนั่งทำงานณรงค์ชัย แซ่หยงรอตรวจสอบ
922 พ.ค 2561
00:00

กมลลักษณ์ มากคล้าย
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ติดมูลี่ในห้องหัวหน้ากลุ่รระบาดณัฐนินทร์สำเร็จ
1022 พ.ค 2561
00:00

สาธิดา แรกคำนวน
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ถอด Partition ที่กั้นที่เก็บกล่องเอกสารออกณัฐนินทร์สำเร็จ
1116 พ.ค 2561
00:00

สิรามล หฤทัย
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)ย้ายและติดตั้งฟิวเจอร์บอร์ด ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1208 พ.ค 2561
00:00

สิริกุล จุลคีรี
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)ไฟกระพริบ มีความเสื่อมของหลอดไฟณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1326 เม.ย. 2561
00:00

สายฝน อู่เงิน
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)แอร์ไม่มีความเย็นณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1424 เม.ย. 2561
13:39

อุษา เขตรเขื่อน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(ไม่ได้ตั้ง)ชั้นตู้ข้างบานสไลด์งานเรียบร้อยuserสำเร็จ
1521 มี.ค 2561
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ลูกบิดประตูไม่สามารถเปิดได้ซ่อมลูกบิดประตูให้userสำเร็จ
1620 มี.ค 2561
00:00

ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)โทรศัพท์หมายเลข 8177 ไม่สามารถโทรติดต่อไม่ได้ส่งซ่อม สลก.userสำเร็จ
1720 มี.ค 2561
00:00

สายฝน อู่เงิน
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)แอร์ไม่เย็นuserสำเร็จ
1806 มี.ค 2561
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ม่านบังกระจกชำรุด สายึงม่านติดขัดซ่อมไม่ได้ พลาสติดหมดอายุณัฐนินทร์สำเร็จ
1901 ก.พ. 2561
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERWiFi ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ส่งบริษัทซ่อมณัฐนินทร์สำเร็จ
2025 ม.ค. 2561
00:00

ศิริรัตน์ มาเนียม
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)หน้าต่างชำรุดแก้ไขเรียบร้อยuserสำเร็จ