รายการ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ IT

รายการ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ IT


 


แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหา/งานสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
130 พ.ย. 63
เวลา : 09:44
นางสาวทิพย์ภาภร พงค์สุภา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
หลอดไฟเสีย 5 จุด เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
226 พ.ย. 63
เวลา : 13:26
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
สวิสเปิดปิด เสียธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
324 พ.ย. 63
เวลา : 08:45
นางสาวอุษา เขตรเขื่อน
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติต
ประตูชั้น 4 ฝังกลุ่มยาเสพติด ปิดเปิดเสียงดังธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
418 พ.ย. 63
เวลา : 11:45
นางสาวทิพย์ภาภร พงค์สุภา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
เครื่องพิมพ์หมายเลข 0806-61-7440-010-0003/1 พิมพ์แล้วหมึกเลอะติดผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการ
517 พ.ย. 63
เวลา : 10:22
นางสาวประภัสสร เตียเย็น
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
หลอดไฟบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารของกลุ่มบริการ ไม่ติด จำนวน 2 หลอดรอช่าง (ณัฐนินทร์) เปลี่ยนระบบธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์กำลังดำเนินการ
617 พ.ย. 63
เวลา : 10:16
นางสาวศิริพร สุขราช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
ตู้เอกสารประตูชำรุด ของน.ส.ศิริพร สุขราช ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
704 พ.ย. 63
เวลา : 11:36
นายธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน
0806-60-7440-010-0002/1 ปริ้นเป็นรอยด้านข้างรอส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการ
804 พ.ย. 63
เวลา : 11:34
นายธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน
0806-55-5845-001-0012/1 ช่อง ADF Feed กระดาษติดรอส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการ
928 ต.ค. 63
เวลา : 13:57
นางสาวพนิดา สีนาเวช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติต
ไฟตรงโต๊ะกินข้าวกลุ่มยาเสพติด กระตุกแล้วไม่ติดตรวจสอบแล้วไม่พบอาการธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1026 ต.ค. 63
เวลา : 10:18
นางสาวนิศาลักษณ์ บุญไทย
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
หลอดไฟขาด 2 ดวงใข้งานได้แล้วธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1115 ต.ค. 63
เวลา : 15:20
นางสาวพนิดา สีนาเวช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติต
หลอดไฟห้องล้างจานไม่สามารถใช้งานได้เปลี่ยนระบบและหลอดใหม่ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1208 ต.ค. 63
เวลา : 10:20
นางสาวพนิดา สีนาเวช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติต
เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟรอครุภัณฑ์ตัวใหม่ผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการ
1308 ต.ค. 63
เวลา : 10:16
นางสาวพนิดา สีนาเวช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติต
(ตู้เอกสาร) ปัญหาชั้นใส่เอกสารร่วง ใส่เอกสารไม่ได้เจาะยึดชั้นใหม่ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1407 ต.ค. 63
เวลา : 15:35
นายณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศบริการสุขภาพจิต
หลอดไฟเสีย 1 หลอดเปลี่ยนหลอดใหม่ (รอช่างดำเนินการธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1507 ต.ค. 63
เวลา : 00:00
นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
ลิ้นชักโต๊ะทำงานเสีย ใส่หุคล้องลิ้นชักโต๊ะทำงานเพิ่ม ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1607 ต.ค. 63
เวลา : 00:00
นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
ซ่อมตัวสไลด์สิ้นชักลิ้นชักเลื่อนเข้า-ออกไม่ปกติธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1705 ต.ค. 63
เวลา : 13:48
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
ประตูตู้ข้างหลุดขาล็อกด้านบนหัก1ข้า ขยับขาล้างให้สูงขึ้นให้พอใช้งานได้ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1803 ก.ย. 63
เวลา : 00:00
นายณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศบริการสุขภาพจิต
Windows หมดอายุลง Windows ใหม่ผู้ดูแลระบบสำเร็จ
1903 ก.ย. 63
เวลา : 00:00
นายณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศบริการสุขภาพจิต
ไม่สำรองไฟฟ้าดำเนินการรอเปลี่ยนตัวใหม่ผู้ดูแลระบบสำเร็จ