รายการแจ้งปัญหา / งานซ่อม


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อ - นามสกุลหมายเลขครุภัณฑ์ / ชื่ออุปกรณ์ปัญหา / งานสาเหตุ / วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
109 ก.ค. 2562
09:36

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

(ไม่ได้ตั้ง)เชือกกระตุกเปิดไฟหลุด จุดที่โต๊ะพี่ยุ้ยสายหลุด/ขาด เปลี่ยนสายใหม่ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
208 ก.ค. 2562
10:11

อุษา เขตรเขื่อน
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด

(ไม่ได้ตั้ง)เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น (ถังคว่ำ) รุ่น TSHC -110 หมายเลขครุภัณฑ์ B0806-59-4110-002-0001/1 ทำงานผิดปกติ (ไม่ร้อน) รอช่างดำเนินการต่อณรงค์ชัย แซ่หยงรอตรวจสอบ
308 ก.ค. 2562
08:50

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

(ไม่ได้ตั้ง)ไฟจุดโต๊ะออมสินเปิดไม่ติด (ไฟกระตุก)ตัวกระตุกไฟช๊อต/ เปลี่ยนตัวกระตุกณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
431 พ.ค 2562
00:00

พนิดา สีนาเวช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด

เครื่องสำรองไฟไฟไม่เข้าณัฐนินทร์ส่งซ่อม/เคลม
522 พ.ค 2562
15:03

ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

(ไม่ได้ตั้ง)หลอดไฟตรงโต๊ะภูษณิศา เสีย 1 หลอดณรงค์ชัย แซ่หยงดำเนินการ
608 พ.ค 2562
14:24

ภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

(ไม่ได้ตั้ง)หลอดไฟ ตรงโต๊ะนางสาววราภรณ์ อุทธารนิช ไม่ติดณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
707 พ.ค 2562
13:29

อุษา เขตรเขื่อน
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด

(ไม่ได้ตั้ง)เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ หมายเลขครุภัณฑ์ 0806-60-4120-001-0001/25 ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
807 มี.ค 2562
10:14

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

(ไม่ได้ตั้ง)ฺB0806-55-7105-014-0002/1 ชุดโต๊ะรรับแขก ชั้น 4 ที่วางแผนหักณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
907 มี.ค 2562
10:12

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

โทรศัพท์สำนักงาน Fuji Tell HT048ไม่สามารถโทรออกได้ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1006 มี.ค 2562
13:45

นารีรัตน์ พิศหนองแวง
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ตู้กดน้ำเย็น ชั้น 4 กดน้ำไม่ออก เลขคุรุภัณฑ์ B0806-56-4110-002-0007/1แก้ไขณัฐนินทร์สำเร็จ
1116 ม.ค. 2562
14:41

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

เก้าอี้ แบบ C-4โต๊ะเสียยกเลิกณรงค์ชัย แซ่หยงยกเลิก
1203 ธ.ค. 2561
00:00

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

(ไม่ได้ตั้ง)เน็ตใช้งานไม่ได้ณัฐนินทร์ยกเลิก
1304 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ขอปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ โดยเอาประตูเลื่อนกระจกด้านใน ศอ.ปศ.สจ. ออกณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1403 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ช่องดูดอากาศชำรุดณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1503 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ติดขอโปรเจคเตอร์ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1622 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ติดมูลี่ในห้องหัวหน้ากลุ่รระบาดณัฐนินทร์สำเร็จ
1722 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ถอด Partition ที่กั้นที่เก็บกล่องเอกสารออกณัฐนินทร์สำเร็จ
1816 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ย้ายและติดตั้งฟิวเจอร์บอร์ด ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1924 เม.ย. 2561
13:39


(ไม่ได้ตั้ง)ชั้นตู้ข้างบานสไลด์งานเรียบร้อย(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
2021 มี.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ลูกบิดประตูไม่สามารถเปิดได้ซ่อมลูกบิดประตูให้(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ