รายการแจ้งปัญหา / งานซ่อม


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 29 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อ - นามสกุลชื่ออุปกรณ์ปัญหา / งานสาเหตุ / วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
125 มิ.ย. 2561
10:20

ณรงค์ชัย แซ่หยง
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)แสงสว่างไม่เพียงพอ ศูนย์ฝึกอบรมณรงค์ชัย แซ่หยงรอตรวจสอบ
224 เม.ย. 2561
13:39

อุษา เขตรเขื่อน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(ไม่ได้ตั้ง)ชั้นตู้ข้างบานสไลด์งานเรียบร้อยuserสำเร็จ
321 มี.ค 2561
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ลูกบิดประตูไม่สามารถเปิดได้ซ่อมลูกบิดประตูให้userสำเร็จ
420 มี.ค 2561
00:00

ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)โทรศัพท์หมายเลข 8177 ไม่สามารถโทรติดต่อไม่ได้ส่งซ่อม สลก.userสำเร็จ
520 มี.ค 2561
00:00

สายฝน อู่เงิน
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)แอร์ไม่เย็นuserสำเร็จ
606 มี.ค 2561
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ม่านบังกระจกชำรุด สายึงม่านติดขัดซ่อมไม่ได้ พลาสติดหมดอายุณัฐนินทร์สำเร็จ
701 ก.พ. 2561
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERWiFi ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ส่งบริษัทซ่อมณัฐนินทร์สำเร็จ
825 ม.ค. 2561
00:00

ศิริรัตน์ มาเนียม
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)หน้าต่างชำรุดแก้ไขเรียบร้อยuserสำเร็จ
922 ธ.ค. 2560
00:00

เปมิกา ติงสมบัติยุทธ์
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)มีอาการชำรุดคือ โทรไม่ติด ไม่ได้ยินเสียง มีคลื่นแทรกงานเรียบร้อยuserสำเร็จ
1022 ธ.ค. 2560
00:00

ชลลดา จารุศิริชัยกุล
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช

(ไม่ได้ตั้ง)โทรศัพท์โทรออกไม่ได้เรียบร้อยuserสำเร็จ
1102 ต.ค. 2560
00:00

อุษา เขตรเขื่อน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(ไม่ได้ตั้ง)เสียงโทรศัพท์ไม่ดังงานเรียบร้อยณัฐนินทร์สำเร็จ
1207 ส.ค. 2560
00:00

อภิชา ฤธาทิพย์
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Acer Altosเปิดเครื่องไม่ติด-เปลี่ยนแผงวงจรหลัก (ฺM/B) 25200 บ. -ค่าบริการ 1500 บ.ณัฐนินทร์สำเร็จ
1306 ก.ค. 2560
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERเครื่องช้า ต้องการเพิ่ม Ramเพิ่ม Ram DDR3 4GB 1650บ.ณัฐนินทร์สำเร็จ
1406 ก.ค. 2560
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERเพิ่ม Ramเพิ่ม Ram DDR3 4GB 1650 บ.ณัฐนินทร์สำเร็จ
1506 ก.ค. 2560
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERเพิ่มRamเพิ่ม Ram DDR3 4GBณัฐนินทร์สำเร็จ
1606 ก.ค. 2560
00:00

วรวรรณ จุฑา
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERเพิ่ม Ramเพิ่ม Ram DDR3 4GBณัฐนินทร์สำเร็จ
1719 เม.ย. 2560
00:00

กฤตเมธ ตุ้มฉาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช

เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 1020กระดาษติดซ่อมพร้อมอะไหล่ เปลี่ยน Pressure Roller, Bushing ทำความสะอาดณัฐนินทร์สำเร็จ
1821 มี.ค 2560
00:00

ไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์
กลุ่มอำนวยการ

เครื่องโทรสาร Brother MFC-7360พิมพ์แล้วเป็นเส้นสีดำเปลี่ยนชุดทำความร้อน ทำความสะอาดกลไกณัฐนินทร์สำเร็จ
1915 มี.ค 2560
00:00

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มอำนวยการ

(ไม่ได้ตั้ง)ชาร์ตไฟไม่เข้าเปลี่ยนแผงวงจรจ่ายไฟ 1500 ค่าบริการ 500ณัฐนินทร์สำเร็จ
2003 ก.พ. 2560
12:58


(ไม่ได้ตั้ง)ไฟกระตุกเสียณัฐนินทร์สำเร็จ