รายการแจ้งปัญหา / งานซ่อม


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อ - นามสกุลหมายเลขครุภัณฑ์ / ชื่ออุปกรณ์ปัญหา / งานสาเหตุ / วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
122 พ.ค 2562
15:03

ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

(ไม่ได้ตั้ง)หลอดไฟตรงโต๊ะภูษณิศา เสีย 1 หลอด(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)แจ้งซ่อม
208 พ.ค 2562
14:24

ภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

(ไม่ได้ตั้ง)หลอดไฟ ตรงโต๊ะนางสาววราภรณ์ อุทธารนิช ไม่ติด(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)แจ้งซ่อม
307 พ.ค 2562
13:29

อุษา เขตรเขื่อน
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด

(ไม่ได้ตั้ง)เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ หมายเลขครุภัณฑ์ 0806-60-4120-001-0001/25 (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)แจ้งซ่อม
407 มี.ค 2562
10:14

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

(ไม่ได้ตั้ง)ฺB0806-55-7105-014-0002/1 ชุดโต๊ะรรับแขก ชั้น 4 ที่วางแผนหักณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
507 มี.ค 2562
10:12

ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

โทรศัพท์สำนักงาน Fuji Tell HT048ไม่สามารถโทรออกได้ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
606 มี.ค 2562
13:45

นารีรัตน์ พิศหนองแวง
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

(ไม่ได้ตั้ง)ตู้กดน้ำเย็น ชั้น 4 กดน้ำไม่ออก เลขคุรุภัณฑ์ B0806-56-4110-002-0007/1แก้ไขณัฐนินทร์สำเร็จ
716 ม.ค. 2562
14:41

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

เก้าอี้ แบบ C-4โต๊ะเสียยกเลิกณรงค์ชัย แซ่หยงยกเลิก
803 ธ.ค. 2561
00:00

ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

(ไม่ได้ตั้ง)เน็ตใช้งานไม่ได้ณัฐนินทร์ยกเลิก
904 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ขอปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ โดยเอาประตูเลื่อนกระจกด้านใน ศอ.ปศ.สจ. ออกณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1003 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ช่องดูดอากาศชำรุดณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1103 ต.ค. 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ติดขอโปรเจคเตอร์ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1222 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ติดมูลี่ในห้องหัวหน้ากลุ่รระบาดณัฐนินทร์สำเร็จ
1322 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ถอด Partition ที่กั้นที่เก็บกล่องเอกสารออกณัฐนินทร์สำเร็จ
1416 พ.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ย้ายและติดตั้งฟิวเจอร์บอร์ด ณรงค์ชัย แซ่หยงสำเร็จ
1524 เม.ย. 2561
13:39


(ไม่ได้ตั้ง)ชั้นตู้ข้างบานสไลด์งานเรียบร้อยuserสำเร็จ
1621 มี.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ลูกบิดประตูไม่สามารถเปิดได้ซ่อมลูกบิดประตูให้userสำเร็จ
1706 มี.ค 2561
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)ม่านบังกระจกชำรุด สายึงม่านติดขัดซ่อมไม่ได้ พลาสติดหมดอายุณัฐนินทร์สำเร็จ
1801 ก.พ. 2561
00:00


เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACERWiFi ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ส่งบริษัทซ่อมณัฐนินทร์สำเร็จ
1922 ธ.ค. 2560
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)มีอาการชำรุดคือ โทรไม่ติด ไม่ได้ยินเสียง มีคลื่นแทรกงานเรียบร้อยuserสำเร็จ
2022 ธ.ค. 2560
00:00


(ไม่ได้ตั้ง)โทรศัพท์โทรออกไม่ได้เรียบร้อยuserสำเร็จ