รายการ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ IT

รายการ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ IT


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 99 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหา/งานสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
104 ต.ค. 65
เวลา : 09:17
นางสาวภัคศรัณย์ภรณ์ ฉัตรวิริยโสภณ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
แอร์ชั้น 4 กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต เปิดไม่ติด 1 ตัวธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์กำลังดำเนินการ
203 ต.ค. 65
เวลา : 11:00
นางสาวภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้ word excel และ pptธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์กำลังดำเนินการ
303 ต.ค. 65
เวลา : 11:00
นางสาวนิศาลักษณ์ บุญไทย
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
window ไม่อัปเดต (โต๊ะแต๋มนะคะ)ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์กำลังดำเนินการ
403 ต.ค. 65
เวลา : 08:40
นางสาวศิริพร สุขราช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้ word excel และ ppt ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์กำลังดำเนินการ
503 ต.ค. 65
เวลา : 08:40
นางสาวศิริพร สุขราช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
หลอดไฟเสียแจ้ง สลก สลกดำเนินการเปลี่ยนแล้วธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
603 ต.ค. 65
เวลา : 08:32
นางสิรามล หฤทัย
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
หลอดไฟขาด กระพริบแจ้ง สลก สลก ดำเนินการเปลี่ยนแล้วธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
720 ก.ย. 65
เวลา : 00:00
นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
ลมแอร์ออกไม่ครบทุกช่องช่างมาเปลี่ยนอะไหล่วันที่ 27 กันยายน 2565ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
805 ก.ย. 65
เวลา : 11:56
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
ลมแอร์ออกไม่ครบทุกช่องรอเปลี่ยนอะไหล่ วันที่ 09/09/2565ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
929 ส.ค. 65
เวลา : 10:19
นางสาวประภัสสร เตียเย็น
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
หลอดไฟในห้องน้ำหญิงไม่ติดค่ะแจ้งสลก เรียบร้อยธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1029 ส.ค. 65
เวลา : 10:13
นางสาวประภัสสร เตียเย็น
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
เครื่องเสียถอดเครื่องสำรองไฟออก และต่อตรงแทน รอการนำเครื่องสำรองไฟตัวใหม่ทดแทนต่อไปผู้ดูแลระบบสำเร็จ
1109 ส.ค. 65
เวลา : 10:03
นายไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน
เข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ (กบบส.ชั้น 4) นส.ประภัสสร เตียเย็น และ นส.อุษา เขตรเขื่อน จำนวน 2 เครื่อง ตั้งค่าอุปกรณ์ กำหนดหมายเลข IP สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารบรรณผู้ดูแลระบบสำเร็จ
1204 ส.ค. 65
เวลา : 10:16
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
เปิดเครื่องแล้ว ไม่มีลมออกจากช่องแอร์-ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1323 มิ.ย. 65
เวลา : 10:14
นางกฤษณา จันทร์ตรี
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติต
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะไม่สามารถใช้งานได้สายแจ๊คเสียบไม่แน่น ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1421 มิ.ย. 65
เวลา : 08:30
นายธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน
หลอดไฟเสีย 1 หลอด(แจ้งซ่อม 3 หลอด) ห้องประชุมแดง เปลี่ยนระบบ เป็น Ledธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1502 มิ.ย. 65
เวลา : 14:49
นายธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน
ใช้เครื่องเดิมธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1602 มิ.ย. 65
เวลา : 14:41
นายธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน
เครื่องสำรองไฟมีปัญหาเลยเปลี่ยนเลขใหม่เปลี่ยนเครื่องเป็น B0806-58-7440-009-0021ธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
1717 พ.ค. 65
เวลา : 08:55
นางสาวทิพย์ภาภร พงค์สุภา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
คอมพิวเตอร์ค้างมาก ทำงานไม่ได้เปลี่ยน Hard Disk และลง Windows ใหม่ผู้ดูแลระบบสำเร็จ
1812 พ.ค. 65
เวลา : 00:00
นางสาวศิริพร สุขราช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
โน๊ตบุ๊ต 3 เครื่อง หมายเลข 62/01-62/03 เครื่องช้ามากเคลียร์ข้อมูลในเครื่องผู้ดูแลระบบสำเร็จ
1921 มี.ค. 65
เวลา : 08:34
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
หลอดไฟดับ ใช้งานไม่ได้ 1 หลอด (โต๊ะคุณศจี)แจ้ง สลก สลก ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อยธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ
2023 ก.พ. 65
เวลา : 10:04
นางสาวศิริพร สุขราช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพระราชพิธี
หลอดไฟติดๆดับๆแจ้ง สลก สลก ดำเนินการเปลี่ยนแล้วธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์สำเร็จ