ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประชาสัมพธ์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ฐานข้อมูลสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตระดับปรเทศ / ข้อมูล SMI-V / ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด / ข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิต / ข้อมูบวิจัยสุขภาพจิต ฯลฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตรวจราชการกรม

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศสมัครงาน/ ข่าวสอบ / โอนย้าย ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด เอกสาร และคู่มือต่างๆ ด้าน KM / LO ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ราชการใสสะอาดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ปฏิทินกิจกรรม
มิ.ย.
26
จันทร์
2017
all-day นิเทศติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการข... @ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
นิเทศติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการข... @ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
มิ.ย. 26 – มิ.ย. 27 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคและการรับฟังข้อเสนอแนะจากพื้นที่ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุข าพจิตและจิตเวชในเขตสุข าพ บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุข าพจิต 100 คน (โรคจิต: บึงกาฬ สระบุรี กาญจนบุรี/ วิกฤต: ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น/ เด็ก: ประจวบคีรีขันธ์+……….) กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมเดอะแกรนด์ รีเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 
มิ.ย.
28
พุธ
2017
all-day ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร... @ โรงแรมพักพิง อิงทาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร... @ โรงแรมพักพิง อิงทาง
มิ.ย. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเสริมสร้าง วินัย ราชการ บุคลากรใน สบบส. คณะทำงาน HR โรงแรมพักพิง 
มิ.ย.
29
พฤหัส
2017
all-day ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน... @ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน... @ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
มิ.ย. 29 – มิ.ย. 30 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อประเมินผลแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเ ทสำหรับแพทย์/ พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขในเขตสุข าพ 1. แพทย์ในเขตสุข าพ จำนวน 10 คน 2. พยาบาลในเขตสุข าพ จำนวน 20 คน 3. คณะทำงาน สบบส. 10 คน รวม 40 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร