แผน/ผลปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (แผนต้นปี)

Download “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนต้นปี)” file_0111256201.pdf – Downloaded 3 times – 18 MB

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ครั้งที่ 1)

Download “รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ครั้งที่ 1)” file_0111256202.xlsx – Downloaded 2 times – 21 KB

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2562

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” file_1102256201.xlsx – Downloaded 24 times – 19 KB

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (แผนต้นปี)

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” file_2812256101-compressed.pdf – Downloaded 24 times – 3 MB

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (ปรับครั้งที่ 1)

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” file_2203256201.pdf – Downloaded 16 times – 6 MB

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (ปรับครั้งที่ 2)

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร 2506256201” file_2506256201.pdf – Downloaded 6 times – 7 MB

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” file_2812256102.xlsx – Downloaded 17 times – 24 KB

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (แผนต้นปี)

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” action-plan-2561-1.pdf – Downloaded 17 times – 44 MB

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (ปรับครั้งที่ 2)

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” file_1109256103.pdf – Downloaded 17 times – 75 MB

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” action-plan-2561-01.xlsx – Downloaded 16 times – 22 KB