ผลิตชุดเทคโนโลยีคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 493,270 บาท