ราคากลางผลิตชุดองค์ความรู้การเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต และแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 494,233 บาท

ผู้ดูแลระบบ สบบส./ กันยายน 22, 2017/ จัดซื้อจัดจ้าง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร