ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.ตรี)

ประกาศสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วัน เวลา และสถานีที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8220

 

ไฟล์เอกสารแนบ <<ดาวน์โหลด>>