ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และเข้าสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ป.ตรี)