ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)