รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา

รายละเอียด

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญาโท) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วัน เวลา และสถานีที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8220

 

ไฟล์เอกสารแนบ <<ดาวน์โหลด>>