ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ครั้ง 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)

shares