ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 7 คัน 3 วัน ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอชี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

shares