ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเภทของคนไทย ปี พ.ศ. 2561