ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตูู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 7 คัน 1 วัน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จากโรงแรมเวียงแก้ว จังหวัดน่าน ถึงหมู่บ้านในเขตอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน