ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือประกอบการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 จำนวน 1,000 เล่ม