ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคล้องคอพิมพ์ชื่อการประชุม สำหรับใช้ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561