ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561