ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพันแอพลิเคชั่นโรคจิต (Mind6 และ Mind7) จำนวน 23,700 แผ่น