ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยาและเคมีคลินิก