ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลพิการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป