ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการผู้พิการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป