ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561