ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตและจิตเวช