ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561