ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี