ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์