ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี