ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 2 วัน ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 จากโรงแรมพังปิง บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานวัว อ.นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช – สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช

shares