ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

shares