ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 6 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 จากกรมสุขภาพจิต ถึง บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม