ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร