ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน
ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี