ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 5 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 จากกรมสุขภาพจิต ถึง
โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี