ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี