ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี