ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง