ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 จากกรมสุขภาพจิต-สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี-กรมสุขภาพจิต