ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 2 วัน ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 จากโรงแรมศิริปันนาวิลล่ารีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ถึง โรงพยาบาลสวนปรุง