ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 2 วัน ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลบุณฑริก และโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี