ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 คัน 3 วัน ในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมวิสด้า พัทยา จังหวัดชลบุรี