ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คัน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จากโรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี-โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี – โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท