ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง 2 วัน ในวันที่ 26 และ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี