ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Awareness Day)

When:
3 ตุลาคม 2017 all-day Asia/Bangkok Timezone
2017-10-03T00:00:00+07:00
2017-10-04T00:00:00+07:00
Where:
ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 11000 ไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก(World Mental Health Awareness Day)

บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต

จำนวน 20 คน

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

ห้องประชุม 3 ชั้น 3

กรมสุขภาพจิต

This entry was posted in . Bookmark the permalink.