ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

When:
9 ตุลาคม 2017 all-day Asia/Bangkok Timezone
2017-10-09T00:00:00+07:00
2017-10-10T00:00:00+07:00
Where:
ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 11000 ไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อให้การควบคุมภายในของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตมีการดำเนินการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 15 คน

กลุ่มอำนวยการ

ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

This entry was posted in . Bookmark the permalink.