ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

When:
15 สิงหาคม 2017 – 16 สิงหาคม 2017 all-day Asia/Bangkok Timezone
2017-08-15T00:00:00+07:00
2017-08-17T00:00:00+07:00
Where:
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศของภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำที่มีคุณภาพปริมาณ และมุ่งเป้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี

บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 50 คน

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.