การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

When:
15 สิงหาคม 2017 – 17 สิงหาคม 2017 all-day Asia/Bangkok Timezone
2017-08-15T00:00:00+07:00
2017-08-18T00:00:00+07:00
Where:
โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
99/1 Moo 6
Pa Khlok, Thalang
ภูเก็ต 83110 ไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

วิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการดำเนินงานโรคจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิหน่วยงานละ 2 คน และคณะทำงานสบบส. รวมจำนวน    35 คน

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

โรงแรมดาราภูเก็ต

 จังหวัดภูเก็ต

This entry was posted in . Bookmark the permalink.