โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำข้อมูลบริการจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่มีอยู่มาใช้พัฒนางานสุขภาพจิต (ครั้งที่ 2)

When:
19 มิถุนายน 2017 – 22 มิถุนายน 2017 all-day Asia/Bangkok Timezone
2017-06-19T00:00:00+07:00
2017-06-23T00:00:00+07:00
Where:
โรงแรมไมด้า อำเภอวังดัง จังหวัดกาญจนบุรี
ตำบล วังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลด้วย infographic นำเสนอรายงานสถานการณ์และแนวโน้มของผู้ป่วยจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุข      ปี พ.ศ. 2557-2559 ด้วย infographic และจัดทำรายงานในระดับหน่วยงาน/เขตสุขภาพที่พร้อมเผยแพร่

บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตจำนวน 75 คน

กลุ่มระบาดวิทยา

โรงแรมไมด้า อำเภอวังดัง

จังหวัดกาญจนบุรี

This entry was posted in . Bookmark the permalink.