นิเทศติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนระบบบริการ (ในพื้นที่เฉพาะ) – ภาคอีสานและอื่น ๆ (กรุงเทพฯ)

When:
26 มิถุนายน 2017 – 27 มิถุนายน 2017 all-day Asia/Bangkok Timezone
2017-06-26T00:00:00+07:00
2017-06-28T00:00:00+07:00
Where:
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
1 ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคและการรับฟังข้อเสนอแนะจากพื้นที่ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ

บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต 100 คน (โรคจิต: บึงกาฬ สระบุรี กาญจนบุรี/ วิกฤต: ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น/ เด็ก: ประจวบคีรีขันธ์+……….)

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

โรงแรมเดอะแกรนด์

รีเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.